El nostre equip

CONSELL DIRECTIU D'ENDINSA'T

Òrgan de govern que aprova les directrius d'organització i funcionament de l'entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format per:

Sara Luengo

Àrea de Recursos Humans, Voluntariat i Coordinació d'Àrees

EMAIL: en_din_sa't@fundesplai.org

Lorena Vega

Àrea de Secretaria i Administració

EMAIL: secretaria_endinsa't@fundesplai.org

Silvia Alcaraz

Àrea Pedagògica i Projectes

EMAIL: pedagogica_endinsa't@fundesplai.org 

Georgina Gramunt

Àrea de Difusió, Imatge i Materials

EMAIL: difusio_endinsa't@fundesplai.org

Raúl Rubio

Àrea de Gestió Econòmica

EMAIL: recursos_endinsa't@fundesplai.org

Ítems: 1 - 7 de 7