finalitats de l'entitat...

Són fins de l’Associació:
 
 • L’educació de nens/es i joves en el temps lliure.
 • La protecció de la infància i de la joventut.
 • El foment i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
 • Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors/es, educadors/es i voluntaris/es que col·laboren en les activitats de l’Associació.
 • Assegurar que l’educació en el temps lliure es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens/es i joves que es troben en situació d'exclusió, de risc social o amb qualsevol tipus de necessitat. 
 • Treballar per a la igualtat i la no discriminació per a qualsevol raó, incentivant d’una manera especial el reconeixement social dels valors igualitaris. 
 • Treballar per a què els temps lliure s’entengui com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d’una societat progressista i democràtica.
 • Treballar per integrar els infants, joves i les seves famílies en la realitat cultural i lingüística de Catalunya.
 • Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana entorn a la importància de l’educació en el temps lliure dels nens/es i joves, i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat.
 • Conscienciar als infants del respecte per la natura i al medi ambient.
 • Fomentar, facilitar i respectar la tasca del voluntariat en el sí de la pròpia entitat.
 • Relacionar entre sí als seus associats.
 • Establir contactes amb les entitats públiques o privades que puguin aportar ajut econòmic o de qualsevol tipus per a millorar l’activitat infantil en el lleure.
 • Facilitar i promoure la formació dels seus associats.
 • Fomentar la participació activa de l’entitat dels pares, mares, voluntaris, infants i joves.
 • Promoure la relació entre els pares i mares i els monitors/es, dels nens/es que assisteixen regularment a les activitats de l'entitat.
 • Fomentar i promoure l’excursionisme a totes les seves vessants.
 • Natura: Promoure i treballar en projectes de natura que serveixin per fomentar l’educació del medi ambient i la natura per respectar l’entorn més immediat i fent estudis i recerca del patrimoni rural, cultural i històric.
 • Social: Col·laborar i promoure les activitats socials com l’educació vial, activitats extraescolars, integració...
 • Treballar per a la conscienciació i sensibilització dels nens/es i joves, i de la població en general, en vers els projectes de solidaritat i cooperació amb el tercer i quart món.