el nostre ideari...

 

enDINsa’t és una associació d’un grup de joves interessats per l’educació en el lleure infantil i juvenil, dins de la Conca d’Òdena. La nostra actuació va adreçada a tota la població d’infants i joves de 3 a 18 anys, sense cap tipus d’excepció.

 

El nostre marc ideològic es basa en la multiculturalitat, el respecte, la creativitat, la interacció i la comunicació.

 

Donat el caire individualista i conformista de la societat actual, volem treballar la capacitat reflexiva des del coneixement i el respecte vers la diversitat.

 

La nostra metodologia de treball es centra en el canvi social a partir de la millora de l’autoestima i l’empatia, com també de la cura de l’entorn més proper.

 

Tots aquests plantejaments van enfocats a fomentar les capacitats individuals i col·lectives dels nostres infants i joves.