EL CENTRE D'ESPLAI ENDINSA'T ES RENOVA

2014-12-31 17:03

Els darrers mesos de novembre i desembre ha estat temps de reflexió interna i pedagògica per al Centre d'Esplai Endinsa't. Després de gairebé 10 anys de treball en l'educació en el lleure dels més petits, Endinsa't ha fet una bona frenada per a reflexionar, observar, valorar, qüestionar...tota la tasca feta. Inicialment des del Consell Directiu, format pels responsables de les diferents àrees de treball del centre d'esplai (difusió, materials, activitats, secretaria, comptabilitat...) es va plantejar la missió, visió i valors de l'entitat. Posteriorment es va crear un document de línia metodològica de treball amb les aportacions de la coordinació d'activitat i el propi equip de monitors voluntaris de l'Esplai de dissabtes, projecte motor del centre.

En aquest document s'han recollit aspecte com què és Endinsa't, quina és la línia de valors a treballar i quins són els objectius que ha de prioritzar el centre d'esplai en la seva acció educativa. "Endinsa't és un centre d'esplai que construeix espais educatius amb activitats i propostes sota un fil conductor o centre d'interès, basades en uns objectius pedagògics que fomentin l'educació en lleure al nostre entorn més proper" aquesta s'ha convertit en la definició d'Endinsa't després de la seva primera dècada de vida que començà amb un grup d'animació "Pim Pam" i que ha esdevingut un Centre d'Esplai amb més d'una desena de projectes i activitats. Pel que fa als objectius, Endinsa't ha marcat tres finalitats ben definides: " Fer ciutadans compromesos, indicint en crear infants responsables per allò propi i dels altres i respectuosos vers les persones i l'entorn, estimulant la creativitat i la imaginació i oferint propostes d'activitats obertes on prengui importància la pròpia emprenedoria; Construir espais de confiança i benestar, l'infant ha de sentir-se còmode i en un entorn acollidor, s'han de crear els moments de reflexió necessaris per a que es pugui expressar lliurement, que trobi l'espai per mostrar la seva personalitat, els seus sentiments i les seves emocions, tot acollint-lo en confiança i confidencialitat; i Aprendre i créixer com a persona a través del joc, el joc ha de ser el mitjà de presentació de l'educació vers l'infant, qualsevol proposta educativa ha de crear-se mitjançant el joc, l'infant aprendrà a conviure, a relacionar-se, a expressar-se, a moure's pel món, a argumentar, a escriure, a parlar...amb el joc". El centre d'esplai Endinsa't treballarà promovent els valors: "Compromís: l'infant s'ha de comprometre a millorar el món i la seva realitat, a la vegada que, el seu propi esforç, farà augmentar el seu creixement personal; Sentiment de pertinença: l'infant s'ha de sentir membre del grup d'esplai, ciutadà del municipi i del món. Ha d'actuar a favor del grup, responsabilitzant-se, cooperant, implicant-se i treballant en equip per una fita comuna; Participació activa: l'infant ha de ser partícep del projecte i ha de transmetre la seva veu i el seu vot; i Creixement personal: l'infant ha de ser conscient del que li aporta el grup al seu creixement intern i ha de conèixer el seguiment de l'evolució de la pròpia personalitat, creant rutines, treballant hàbits i fomentant l'autonomia".

A més, pel que fa a cada àmbit de treball de l'educació en el lleure s'han plantejat diferents línies estratègies i propostes pràctiques per a dur a terme a la pròpia activitat. Entre d'altres activitats, es crearà l'espai de conversa a l'inici de l'activitat i l'Assemblea comunitaria al finalitzar-la. Dos dels espais de reflexió i expressió dels sentiments, emocions i procupacions dels infants, sobretot, pel que fa a la valoració del que es fa a l'esplai per tal d'aportar propostes i idees per a dur a terme. S'iniciarà el treball del foulard a l'esplai. Els infants han de percebre el projecte com a propi i amb un sentiment de pertinença important. El foulard serà l'element que simbolitzarà aquesta pertinença al grup i al propi esplai. Pel que fa a l'equip humà, es prioritzarà l'acció voluntària dels monitors que ofereixen el seu temps lliure a educar als infants i a prendre part del projecte d'esplai comú. Rebran la formació, el suport, l'assessorament i sobretot, el reconeixement per la seva tasca educativa al centre d'esplai. Les activitats que es plantejaran seguiran una fita clara i precisa: Per què estem fent aquesta activitat i què volem aconseguir educativament amb ella? Cal plantejar un projecte basat en activitats pràctiques, funcionals, significatives i sobretot, que fomentin l'educació integral dels infants. Es mantindrà l'esplai amb dos grups d'edats: l'esplai dels petits per a infants de P3, P4 i P5; l'esplai dels mitjans pels infants de primària i l'esplai dels grans pels de la ESO (12-16 anys). Aquest últim és un nou objectiu per a Endinsa't, crear un esplai pels pre-joves per aconseguir que es converteixin en propis pre-monitors del seu projecte, i posteriorment, en monitors. Altres seran les accions determinades per les relacions internes de l'entitat (monitor-nen, monitor-monitor, monitor-coordinador...), les externes amb altres entitats, la gestió de materials i economica i la difusió i imatge. Totes amb l'objectiu de crear un centre d'esplai adaptat a la realitat social, que eduqui per aconseguir infants compromesos i partíceps del món en el que vivim.