CONSELL DIRECTIU D'ENDINSA'T

Òrgan de govern que aprova les directrius d'organització i funcionament de l'entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format per: